Jablko nepadlo daleko od stromu

07.01.2009 20:00

Na slavnostním zasedání Vědecké rady Ostravské univerzity v Ostravě dne 26. listopadu 2008 byl udělen čestný titul doctor honoris causa významné osobnosti v oblasti chemických věd profesorovi Ing. Kamilu Wichterlovi, DrSc.

Profesor Kamil Wichterle se narodil 11. října 1941 ve Zlíně a bylo by jistě neúplné, kdybychom opomenuli zmínit, že je synem slavného českého chemika profesora Otta Wichterleho. V tomto případě „jablko opravdu nepadlo daleko od stromu“ a chemie, která učarovala otci, se stala celoživotní láskou i pro syna Kamila. Ke svému studiu si zvolil Vysokou školu chemicko-technologického inženýrství v Praze, kde v roce 1963 promoval. Kandidátskou práci v oboru teorie chemické techniky obhájil v roce 1968 v ČSAV na nynějším Ústavu chemických procesů AV ČR v Praze, kde dále působil jako vědecký pracovník. V roce 1994 byl jmenován docentem chemického inženýrství na VŠCHT Praha, v roce 1997 pak na témže pracovišti profesorem. V roce 1997 získal titul DrSc. na Strojní fakultě ČVUT v Praze.

Těžištěm výzkumné činnosti profesora Wichterleho se staly vícefázové disperze, chování nenewtonovských kapalin, vysoce viskózních látek včetně tekutých kovů. V této problematice publikoval své stěžejní vědecké práce a dosáhl v ní světového ohlasu. Je autorem či spoluautorem více než 400 publikačních výstupů, z toho je 25 patentů či autorskýczh osvědčení a bezmála stovku pak představují články v mezinárodních periodikách. Jako expert byl profesor Wichterle pozván na pobyty do USA a do Velké Británie.

Své bohaté praktické zkušenosti z výzkumného života profesor Wichterle předával a předává studentům. Dříve to bylo na VŠCHT resp. ČVUT Praha, od roku 1993 pak především na VŠB-TU Ostrava, kde působí v čele katedry chemie na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství. Každoročně participuje na organizaci krajských a celostátních soutěží Chemické olympiády a na soustředěních mladých chemiků. Jeho přednášky a vystoupení pro „budoucí chemiky“ se vždy vyznačují mimořádně názornou, přitažlivou, ale i zábavnou formou.

Chemické listy, 103 (2009), č. 1, kráceno


Zpět