Periodická tabulka se rozrostla o další prvek

16.06.2009 20:00

Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii IUPAC schválila rozšíření Mendělejevovy periodické tabulky prvků. Zatím nemá jméno, a tak stodvanáctou pozici v periodické tabulce obsadil zatím pouze symbol Uub, což je zkratka pro uměle vytvořené slovo Ununbium (z latinských číslovek un-un-bi, tedy jedna-jedna-dva).

Nový chemický prvek v přírodě nenajdeme, nejtěžším přirozeně se vyskytujícím prvkem je uran, jehož atomové číslo se rovná 92. Všechny prvky s vyššími atomovými čísly jsou umělé a dají se vyrobit pouze v laboratoři. Ununbium je velmi nestabilní, během několika miliontin vteřiny se rozpadá. Poprvé ho objevil v roce 1996 Sigurd Hoffman z Ústavu pro výzkum těžkých iontů (GSI) v německém Darmstadtu. Trvalo tedy více než deset let, než prvek IUPAC oficiálně uznala. Bylo totiž potřeba, aby experiment, který vedl k objevu Ununbia, byl zopakován na nějakém jiném, nezávislém výzkumném pracovišti. Dosud byly pozorovány pouze čtyři atomy nového prvku.

Sigurd Hoffman se pokouší vyrábět nové prvky již od roku 1976, nmimo jiné ještě objevil Darmstadtium (prvek s atomovým číslem 110). Pro získání Ununbia použil jeho tým 120 metrů dlouhý částicový urychlovač, na kterém odstřeloval olověná jádra ionty zinku. Jádra prvků se při srážce spojí a na okamžik vznikne nový prvek. Velká a těžká atomová jádra jsou nestabilní, začínají se rozpadat ihned po svém vzniku, čímž dochází k uvolnění energie. Právě z jejího množství vědci určují velikost jader nově vzniklých prvků.

V minulosti byly ohlášeny i objevy těžších prvků než Ununbium, ale UPAC je zatím neuznala. O nalezení nových chemických prvků se v současnosti kromě Německa ještě pokoušejí ruští, američtí a japonští vědci. Některé z nich žene vpřed touha objevit tzv. ostrovy stability, jejichž existenci předpovídají někteří teoretici. Podle této teorie by se v těchto oblastech periodické tabulky mohly vyskytovat i poměrně stabilní prvky s vysokými atomovými čísly. Vědcům brání v jejich objevování nových těžkých prvků především požadavek stále výkonnějších a větších urychlovačů.

 

Zpět