Úspěch českých vědců: Vylepšili ničení nádorů laserem

08.05.2009 20:00

Skupina českých vědců vylepšila metodu ničení rakovinových nádorů laserovým světlem. Jejich postup zatím funguje na pokusných zvířatech. Výzkumníci doufají, že jednou bude pomáhat i lidem. Badatelé navázali na metodu ničení nádorů světlem vhodné vlnové délky, zvanou fotodynamická terapie, která se už ve světě postupně začíná používat. Její podstatou je, že se do nádorové buňky vpraví vhodná chemická látka, která na laserové světlo reaguje. Nabere jeho energii a předá ji molekulám kyslíku ve svém těsném okolí. Kyslík se tím stane reaktivním a rakovinné buňky buď přímo zničí, anebo v nich spustí buněčný mechanismus vedoucí k sebezničení buňky (takzvané apoptóze, čili programované buněčné smrti).

Tento léčebný postup se dá uplatnit u nádorů kůže, které je možné přímo vystavit laserovému záření, anebo u nádorů v tělních dutinách, například v močovém měchýři nebo v jícnu, kam se laserové záření vede světlovodnými vlákny. „Podstatné samozřejmě je, aby chemická látka, která je citlivá na laserové záření, nebyla sama o sobě toxická, ale začala být pro živé tkáně nebezpečná až po osvícení,“ vysvětluje Jarmila Králová z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v Praze. „Dále je pak důležité, aby se tato látka usadila právě v nádorech a co nejméně ve zdravé tkáni, kterou by pak po osvícení poškodila,“ doplňuje. A právě takové látky, které splňují oba požadavky, připravil tým profesora Vladimíra Krále z VŠCHT a otestoval je tým doktorky Králové ve spolupráci s docentkou Pavlou Poučkovou z 1. LF UK v Praze.

Nově vytvořený syntetický preparát citlivý na světlo chemicky patří mezi porfyriny. To jsou látky blízké těm, z nichž se skládá třeba krevní barvivo hemoglobin, listové barvivo chlorofyl a další biochemické sloučeniny. „Naše látka má velké molekuly. Když ji infúzí pustíme do těla, krev ji vnese do nádoru, v němž jsou krevní cévy propustnější než ve zdravých orgánech, a tak se látka přednostně shromažďuje v nádorové tkáni,“ popisuje Jarmila Králová. Až se tedy umělý porfyrin shromáždí v nádoru, je možné jej osvětlovat laserovým světlem požadované vlnové délky, a spustit tak ničivou reakci. I když se chemická látka zachytí v jiné části těla, nevadí. Tam ji vědci neosvětlují, takže ji nijak neaktivují. A po čase se sama bezpečně vyloučí z těla.

Metoda je vůči nemocnému organismu šetrnější a cílenější než operace nebo obvyklá chemoterapie, při níž chemická látka může poškozovat i zdravé tkáně. V této chvíli však ještě není jisté, zda bude nový porfyrin jednou pomáhat i lidským pacientům. „Máme jej patentovaný, ale musíme najít investora, který by mohl zaplatit další testování a klinické zkoušky s lidskými pacienty. A pokud se vše bude dařit, musel by investor také dokončit vývoj do lékové podoby,“ konstatuje doktorka Králová. „To ještě může být hodně dlouhá cesta.“

 

Zpět