Zajímavé informace o třídění odpadů

10.07.2010 22:21

Na oficiálních webových stránkách města Čelákovice naleznete na stránce Třídění odpadů velmi zajímavé a podrobné informace o třídění odpadů.

Dozvíte se, jak se odpad rozděluje na čtyři základní skupiny:

 • objemný odpad
 • nebezpečný odpad
 • využitelný odpad
 • směsný domovní odpad

Dále jsou zde uvedeny podrobné informace k třídění plastů, nápojových kartónů, kovů a bioodpadu a letáky, které vznikly za podpory Středočeského kraje a které vyzývají ke třídění jednotlivých druhů odpadů.

V závěru stránky jsou uvedeny odpovědi na nejčastější otázky o třídění odpadů:

 • Jak správně vytřídit PET láhev?
 • Jak správně vytřídit skleněnou láhev?
 • Je potřeba vymývat plastové obaly?
 • Do které nádoby máme třídit krabice od džusů a mléka?
 • Jak správně vytřídit nápojový karton?
 • Kam s odpadem, který nepatří do kontejneru na tříděný odpad?
 • Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
 • Je normální, že svozový vůz sesypává kontejnery na tříděný odpad dohromady?

Znáte správné odpovědi na tyto otázky?

Zpět