Maturita

Přehled maturitních okruhů z chemie pro školní rok 2010–2011:

 1. Základní veličiny a pojmy v chemii
 2. Atom – jádro a obal
 3. Periodická soustava prvků
 4. Chemická vazba
 5. Chemická reakce a rovnice, výpočty z rovnic
 6. Termochemie
 7. Chemická kinetika a rovnováhy
 8. Kvalitativní chemická analýza
 9. Kvantitativní chemická analýza
 10. Vodík a kyslík
 11. Voda a roztoky, složení roztoků
 12. Halogeny a chalkogeny
 13. Prvky skupiny dusíku a uhlíku
 14. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin
 15. Přechodné kovy
 16. Alkany, alkeny a dieny
 17. Alkyny a areny
 18. Halogenové a dusíkaté deriváty uhlovodíků
 19. Alkoholy, fenoly a ethery
 20. Karbonylové sloučeniny
 21. Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 22. Heterocyklické sloučeniny, alkaloidy a léčiva
 23. Izoprenoidy a lipidy
 24. Sacharidy a fotosyntéza
 25. Aminokyseliny a bílkoviny
 26. Biokatalyzátory
 27. Metabolismus živin
 28. Nukleové kyseliny a proteosyntéza