Zajímavé odkazy

Odkazy na ChO

Odkazy za chemické časopisy

Odkazy na vysoké školy

Další zajímavé odkazy

  • www.eu­rochem.cz/sko­la/ - Internetový portál EuroChem zaměřený na chemii a životní prostředí (detailní popis služby naleznete na stránkách portálu)
  • ksicht.natur.cuni.cz/ - Korespondeční seminář inspirovaný chemickou tématikou
  • chemi.muni.cz/vibuch/ - Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky (korespondeční kurz)
  • www.csch.cz/ - Česká společnost chemická (spoluvyhlašovatel ChO)