50. výročí Nobelovy ceny za polarografii

07.01.2009 20:00

V tomto roce si česká chemická veřejnost připomene 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii, kterou převzal profesor Jaroslav Heyrovský z rukou švédského krále Gustava Adolfa VI. ve Stockholmu dne 10. prosince 1959. Šlo o akt, kterým byla po zásluze oceněna mimořádná tvůrčí činnost profesora Heyrovského v této oblasti, o akt, který si jistě zaslouží připomenutí i v dnešní době.

Mimořádná role profesora Heyrovského jakožto zakladatele světoznámé pražské elektroanalytické školy, která dodnes v řadě oblastí dosahuje světových parametrů, byla již mnohokráte popsána a diskutována, mj. i na stránkách Chemických listů. Česká společnost chemická, časopisy Collection of Czechoslovak Chemical Communications a Chemické listy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, kde profesor Heyrovský vyvinul polarografickou metodu, a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, který založil a řídil a který se na dlouhá léta pod jeho vedením stal centrem polarografického bádání, pochopitelně neponechají toto významné výročí bez povšimnutí.

Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s výše zmíněnými instaitucemi připravuje – po konzultacích a souhlasných stanoviscích předních světových odborníků v oblasti elektroanalytické chemie – na prosinec 2009 mezinárodní konferenci „Modern Electroanalytical Methods 2009“, která proběhne pod záštitoou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Ve znamení tohoto výročí proběhne i již tradiční XXIV. mezinárodní odborný seminář Modern Electrochemical Methods v květnu 2009 v Jetřicho­vicích. Časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications chystá k této příležitosti zvláštní číslo věnované moderním elektroanalytickým metodám, pozadu v tomto směru nezůstanou ani Chemické listy, v jejich prosincovém čísle by se měla objevit řada článků připomínající toto významné výročí.

Tomáš Navrátil a Jiří Barek, Chemické listy 103 (2009) č. 1, kráceno

 

Zpět