Chemická olympiáda ve školním roce 2007/2008

26.10.2007 20:00

I letos se mohou šikovní a ctižádostiví studentky a studenti naší školy zapojit již do 44. ročníku chemické olympiády a navázat na úspěchy, kterých jsme dosáhli v minulém školním roce – Jakub Sedláček (loňská 1.A4) obsadil v krajském kole ChO kat. C ve velmi silné konkurenci krásné 7. – 9. místo a rovněž Filip Havel (stejná třída) se stal úspěšným řešitelem úloh krajského kola ve stejné kategorii.

Organizátoři ChO opět nabízejí zájemcům k vyřešení úlohy tzv. školního (tj. domácího) kola, a to v kategoriích A, B, C a D (od těch nejstarších až po žáky nejmladší). Pravda, procházka růžovým sadem to zrovna není, ale proč si nedokázat, že vím a ještě chci vědět víc, než ti ostatní?

Letošní úlohy jsou k dispozici tradičně v kabinetě chemie, popř. u vyučujících Ing. Csonkové a Mgr. Pospíšilové, dále k nahlédnutí i na nástěnce před učebnou chemie a samozřejmě na webových stránkách www.natur.cuni­.cz/cho. Zde najdete mj. také zadání a řešení předcházejících úloh všech kategorií, které může být inspirací i k řešení letošních úloh, dočtete se o úspěších českých studentů v mezinárodních kolech této soutěže a spoustu dalších zajímavých věcí. Tak do toho! Naše komise chemie Vám odvážným přeje hodně štěstí a drží Vám palce.

 

Zpět