Jan Svatopluk Presl (1791 - 1849)

15.04.2008 13:00

Vystudoval v Praze piaristické gymnázium (piaristé = příslušníci katolického řeholního řádu) a potom medicínu, tehdy jediný obor, kde mohl nabýt přírodovědecké vzdělání. Lékařskou praxi nikdy neprovozoval, stal se asistentem zoologie a mineralogie.

Presl byl nadšeným vlastencem. Patřil k družině Jungmanna, účastnil se příprav k založení Vlasteneckého (Národního) muzea od roku 1818. Po dvouleté epizodě v olomouckém lyceu se vrátil roku 1820 na pražskou universitu a působil tu plných 28 let. Činně se účastnil politického života, v bouřlivém roce 1848 byl delegátem Slovanského sjezdu.

Jan Svatopluk Presl je autorem odborné české přírodovědecké terminologie v mnoha oborech – v botanice, chemii, zoologii, mineralogii, geologii, paleontologii.

Vynikající chemické názvosloví vypracoval v Lučbě čili chemii zkusné. Vedle např. ďasýku (dnes kobalt) či nebesníku (uran), které se neujaly, najdeme tu již kyslík, vodík, křemík, hliník, sodík, vápník atd. a také podvojné názvy anorganických sloučenin. Elektronegativní složku sloučeniny označil podstatným jménem a elektropozitivní přídavným jménem. Presl je též autorem zakončení přídavných jmen (původně jich bylo pět: -ný, -natý, -itý, -ový, -elý) a zakončení názvu solí -an. Všechny Preslovy návrhy se však neujaly. Později názvosloví upravoval zejména Vojtěch Šafařík, Alexandr Sommer-Batěk a Emil Votoček.

Spolu s bratrem Karlem vydal monumentální dílo Flora Čechica (Květena česká) s 1 498 českými botanickými názvy, z větší míry dodnes užívanými. Stál i u zrodu prvního českého vědeckého časopisu Krok (1821). Na jeho stránkách uveřejnil vůbec první českou vědeckou mineralogickou práci a zde také publikoval českou odbornou terminologii ze zoologie.

Vědecký obzor Preslův byl neobyčejně široký. Zabýval se i dějinami vědy, propagoval očkování, sepsal první českou zoologickou učebnici Savectvo, publikaci Nerostopis čili Mineralogie, který byl první českou učebnicí mineralogie a ve dvou svazcích Všeobecný rostlinopis, kde pojmenoval i řadu exotických rostlin (např.cykasy). Byl jedním z nejvýznamnějších českých přírodovědců 19. století.

autorka: studentka 6A/8

Článek vznikl v rámci praktického využití redakčního systému WordPress v projektu Praktické publikování na internetu.

 

Zpět