Jedy, které dýcháme doma a v práci

21.03.2009 20:00

Tradičně se lidé bojí inverzí a smogu. Ve skutečnosti by se podle zjištění vědců Společného výzkumného centra Evropské unie (JRC) v italské Ispře měli lidé obávat škodlivých látek v „domácím“ prostředí.

„Nejhorší je osvěžovač vzduchu“, tvrdí Salvatore Tirendi z JRC, „ten uvolňuje do vzduchu škodlivé látky jako benzen, toluen, xyleny, styren…“. Počet polétavých části způsobených vonnými tyčinkami a osvěžovači vzduchu se zvyšuje jejich působením z běžné hodnoty 40 částic v mililitru ovzduší na 4 000, ale také třeba na 84 000! Kromě těchto těkavých látek, jsou v ovzduší všudypřítomné výpary z nábytku, koberců a dalších předmětů patřících k běžnému zařízení bytů, škol a kanceláří. Domovy a kanceláře tak lidem nabízí doslova koktejl chemických látek, z nichž některé prokazatelně škodí lidskému zdraví. Tvoří jej látky jako formaldehyd, azbest, tabákový kouř, lepidla, produkty spalování (CO2, CO, SO2, NO2), těkavé organické látky (benzen, toluen, karbonyl), polotěkavé látky (ftaláty a jiná změkčovadla), miniaturní částice prachu, pesticidy…

Tyto látky pak od určité koncentrace způsbují dýchací potíže, zánět spojivek, závrať, únavu, citlivost na pachy, střevní potíže, ale také alergie, záněty plic a astma u dětí do pěti let věku. Studie jednoznačně prokázaly i souvislost vdechování těchto látek s obstrukční plicní nemocí. Azbest, formaldehyd, benzen a jiné mají zase prokazatelně karcinogenní účinky. Tyto „domácí chemikálie“ ovlivňují i imunitu, chování a plodnost. Salvatore Trendi k tomu dodává, že uvnitř budov (doma, v práci, při zábavě) a v autě trávíme přitom v dnešní době až devadesát procent našeho času.

Vědci JRC dokončili v letošním roce měření koncentrací škodlivin a chemikálií v různých budovách dvanácti evropských měst od Helsinek přes Budapešť po Nikósii (Praha do tohoto výzkumu nebyla zahrnuta, bohužel) a porovnávali je se škodlivinami v ulicích. Například koncentrace formaldehydu v místnostech – mateřských školách i kancelářích – byla 7× až 8× vyšší než venku. Koncentrace sloučenin uhlíku až čtyřikrát větší. Závěrečná zpráva projektu pro Evropský parlament, který sledoval vystavení vlivu domácích chemikálií a možná zdravotní rizika, konstatovala: „Čtvrtina venkovních koncentrací, třetina vnitřních koncentrací a čtyřicet procent koncentrací měřených na jednotlivých konkrétních osobách překročila zdravotní limity, i když průměrná koncentrace byla pod limitem.“

Za zcela nejhorší domácí zdroje znečištění přitom označili vědci JRC ve své studii veškeré moderní stavební materiály, ale i přeplněné prachové filtry, osobní počítače a další elektronická zařízení. Těkavé látky se uvolňují z nátěrů, koberců, tapet, ale i kosmetických výrobků a automobilů, nábytku, oblečení, topení, ventilace, klimatizace…

 

Zpět