Leopold Růžička (1887 - 1976)

15.04.2008 13:00

Narodil se 13. září 1887 ve Vukovaru (v té době patřilo Rakousku – Uhersku, dnes je v Chorvatsku). Pocházel z rodiny řemeslníků a zemědělců českého, německého a chorvatského původu. Jeho dědeček byl český krejčí, který se roku 1817 vystěhoval z Klatov. Navštěvoval klasickou střední školu v Osijeku. Původně se chtěl stát knězem a přešel na studium technických disciplín. Vybral si chemii, protože pravděpodobně doufal, že získá zaměstnání v nově otevřené cukrové rafinérie postavené v Osijeku.

Obtížné životní podmínky a politický útlak ho přiměly odejít do Německa na Vysokou školu v Karlsruhe. Byl dobrým studentem a vytvořil si tak dobré základy pro studium organické chemie. Pod vedením Hermanna Staudingera (laureát Nobelovy ceny z roku 1953) získal v roce 1910 doktorát a spolu s ním později odešel na ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) do Curychu jako jeho asistent. Po kratším působení na univerzitě v Utrechtu se vrátil na ETH, kde rozvíjel bohatou vědeckou činnost, zvlášť v oblasti terpenů a steroidních hormonů. Roku 1939 byl odměněn Nobelovou cenou a stal se tak prvním chorvatským laureátem Nobelovy ceny. Jeho první manželství s Annou rozenou Hausmannovou, bezdětné, bylo roku 1950 rozvedeno, druhá manželka Gertrude Acklin (rozená Frei) přivedla do manželství dospělého syna. Profesor Ružička, čestný člen Československé společnosti chemické, umožnil několika našim chemikům (F. Balašovi, F. Petrůovi, R. Lukešovi, F. Šormovi a též M. Protivovi, K. Wiesnerovi a Z. Vejdělkovi – ti už pracovali pod vedením profesora Preloga) studijní pobyt v jeho vzorně vybaveném ústavu.

Jeho vědecká činnost začala izolací a určováním konstituce dalmatského prostředku proti hmyzu, látky z květu chryzantémy. Zabýval se analýzou a syntézou přírodních organických látek, např. terpenů, karotenů, dále studiem alicyklických sloučenin, vyšších terpenů a mnoha dalších.

Později se zabýval studiem pohlavních hormonů. První syntézu mužských pohlavních hormonů androsteronu a testosteronu uskutečnil v letech 1934 – 1935.

Leopold Růžička je pokládán za tvůrce nové, syntetické metody v organické chemii.

autorka: studentka 6A/8

Článek vznikl v rámci praktického využití redakčního systému WordPress v projektu Praktické publikování na internetu.

 

Zpět