Prezident vyznamenal významné vědce

30.10.2008 20:00

Prezident Václav Klaus vyznamenal 28. října 2008 na Pražském hradě při příležitosti oslav 90. výročí vzniku samostatného Československa také trojici významných českých vědců – Ivo Hánu, Václava Pačesa a Oldřicha Jirsáka. Všichni tři obdrželi Medaili Za zásluhy II. stupně.

Profesor Ivo Hána (nar. 11. 3. 1928) je předním českých imunologem, významným a uznávaným vědcem, jedním ze zakladatelů imunologie jako vědního oboru na našich univerzitách. Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, zasloužilým pedagogem a organizátorem vědeckého života. Jako expert Světové zdravotnické organizace působil v řadě rozvojových zemí. Je držitelem mnoha našich i zahraničních vědeckých ocenění. V současné době je emeritním profesorem 1. Lékařské fakulty UK v Praze.

Profesor Václav Pačes (nar. 2. 2. 1942) je významným představitelem české vědy a organizátorem vědeckého života u nás. Jeho oborem zkoumání je molekulární genetika a genové inženýrství, kde patří mezi světově uznávané osobnosti. Jeho rozsáhlé vědecké dílo si získalo ohlas a ocenění u nás i v zahraničí, kde působil na řadě prestižních vědeckých pracovišť (např. na prestižní univerzitě Yale). Od roku 2005 je předsedou Akademie věd ČR, k jejímuž rozvoji a transformaci výrazně přispěl.

Profesor Oldřich Jirsák (nar. 22. 7. 1947) je vynikající osobností našich technických věd, profesorem Vysoké školy strojní a textilní v Liberci. Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů. Pod jeho vedením vyvinula univerzita první stroj na výrobu materiálu z nanovlákem. Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů. Od roku 2003 je prorektorem Technické univerzity v Liberci.

 

Zpět