Rudolf Lukeš (1897 - 1960)

15.04.2008 13:00

Rudolf Lukeš se narodil 13. 4. 1897 v Kralupech nad Vltavou jako syn kupce. Studoval na reálce v Karlíně a od mládí se zajímal o chemii a různé pokusy prováděl i doma. Po maturitě byl přijat ke studiu technické chemie na Vysokém učení technickém v Praze. Jeho snažení a nadšení ovšem ve třetím semestru přerušila 1. světová válka a Rudolf Lukeš musel narukovat na italskou frontu. Ale i ve volných chvílích na frontě studoval chemii. Po válce se opět věnoval chemii, v roce 1923 obhájil disertační práci a pracoval jako asistent u vynikajícího chemika profesora Votočka.

Ve školním roce 1923 – 1924 byl doktor Lukeš pověřen přednášením organické chemie pro Československou obec učitelskou. V roce 1933 byl jmenován docentem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Potom pracoval půl roku v Curychu u laureáta Nobelovy Lavoslava Ruzicky, kde se zabýval chemií uhlovodíků diterpenů. V roce 1929 byl jmenován soukromým docentem organické chemie, v roce 1937 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Když odešel profesor Votoček do penze, vedl místo něj přednášky z organické chemie. Jeho působení přerušila v roce 1939 další světová válka – české vysoké školy byly uzavřeny. V době německé okupace pracoval ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Praze. Po válce vydal spolu s profesorem Votočkem učebnici organické chemie. V roce 1946 byl Rudolf Lukeš jmenován řádným profesorem a v roce 1952 se stal akademikem. Byl dlouholetým předsedou Československé společnosti chemické, předsedou Nomenklaturní komise pro organickou chemii a předsedou ediční komise chemické sekce ČSAV.

Rudolf Lukeš je právem považován za zakladatele československé organické chemie. Byl rovněž vynikajícím pedagogem, vyučoval v Ústavu organické chemie. Mezi jeho žáky patřili například profesor Vladimír Bažant nebo profesor Vladimír Prelog. Rudolf Lukeš zemřel 17. 10. 1960 v Praze.

autorka: studentka 6A/8

Článek vznikl v rámci praktického využití redakčního systému WordPress v projektu Praktické publikování na internetu.

 

Zpět