Sekunda na exkurzi z chemie

15.10.2007 20:00

Ve čtvrtek 27. září 2007 se vydala 2.A/8 na tématickou exkurzi z chemie.

Naše první kroky vedly na vodní hrad v Budyni nad Ohří, který je znám jako středověké centrum alchymie v našem okolí. Žáci si prohlédli nejprve Jandovo městské muzeum, které vypovídá o historii tamní oblasti, a potom už jsme zavítali do slavné alchymistické dílny. V těchto prostorách se alchymisté za dob Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburka i dalších hradních pánů na Budyni snažili připravit elixír mládí, kámen mudrců. Pobývali zde např. magistr Kelly, Angličan John Dee, slavný astronom Tycho de Brahe a mnozí další. Zda se jim zlato podařilo vyrobit, to ví snad jen Kvasnička – soška na objektu hradu, která po staletí upíná svůj zrak na místo možného nálezu zlata středověkých chemiků. V každém případě samotný Zajíc z Házmburka se po letitém financování pokusů alchymistů dostal do dluhů a hrad musel opustit.

Poté jsme se přesunuli do nedalekých Třebenic, ve kterých je umístěno Muzeum českého granátu. Toto muzeum se nachází v prostorách luteránského kostela a založil jej zdejší buditel MUDr. Václav Pařík. Paní průvodkyně nás seznámila s historií a způsoby dobývání granátu a poukázala také na jeho využití při zdobení šperků, skla, porcelánu i jinde. Český granát (pyrop) je stále českou chloubou a výhodným vývozním artiklem. V muzeu je k vidění mj. exkluzivní kolekce šperků zdobených granáty, která patřila Ulrice von Lewetzow, poslední lásce básníka J. W. Goetheho, a také největší český granát. Po zhlédnutí zajímavé expozice si žáci sekundy mohli sami najít malinké granátky přímo u muzea popř. zakoupit upomínky domů.

Vodní hrad Budyně

Majetek českých panovníků byl počátkem 13. století vystavěn z kamene ve slohu gotickém králem Přemyslem Otakarem I. Původně měl hrad čtverhrannou podobu a byl obehnán vodním příkopem. Roku 1336 jej král Jan Lucemburský prodal Zajícům z Hazmburku. Ti si hrad rozšiřovali, zvelebovali a zpevňovali. Právě oni zde nechali zřídit alchymistickou dílnu a dlouhá léta podporovali alchymisty v jejich bádání. Roku 1551 byl objekt silně poškozen výbuchem střelného prachu. Roku 1613 koupili hrad Štenberkové, potom byl vydrancován a vypálen Sasy a v roce 1674 přešel do majetku Dittrichsteinů. Posledními držiteli hradu byli od roku 1858 Herberste­inové, kteří jej v letech 1900–1913 opravili. Roku 1946 se vodní hrad Budyně nad Ohří stal majetkem města, které zde pořádá i mnoho kulturních akcí. Na hradě se nachází Jandovo muzeum a alchymistická díl­na.

Zajímavost:
Na vodním hradě Budyně nad Ohří se natáčel známý a oblíbený pohádkový seriál Arabela.

 

Muzeum českého granátu Třebenice

Jedno z našich nejstarších muzeí se nachází v budově bývalého luteránského kostela, postaveného v r. 1902 místními Němci pod vedením MUDr. Josefa Wenzela Titty, předsedy nacionální organizace Deutscher Volksrath, která usilovala o poněmčení Třebenic a celostátně o vytvoření samostatné provincie Deutschböhmen. Budova je v majetku města, expozice je v péči Okresního vlastivědného muzea v Litoměřicích. V budově muzea se též oddává.

Muzeum českého granátu v Třebenicích vzniklo v r. 1872 a založil ho zdejší lékař, vlastenec a buditel MUDr. Václav Pařík. Jeho pokračovatelem se stal místní učitel Karel Křenek, který sbírkové fondy rozšířil o zajímavé přírodniny z okolí.

V r. 1891 byla v Praze pořádána velká jubilejní výstava. Třebeničtí se jí zúčastnili se svým kancionálem, unikátními archeologickými předměty a hlavně se sbírkou z náplavových granátových písků „Pyropové diluvium v Českém středohoří“. Sbírka získala čestný diplom s právem ražení zlaté mince. Takové úspěchy slavili Třebeničtí do r. 1901, kdy zakladatel muzea MUDr. Pařík zemřel. Dnešní expozice muzea podává ucelený obraz historie granátového kraje. Můžeme zde spatřit mimo jiné největší český granát (pyrop), kolekci šperků Ulriky von Lewetzow, poslední lásky J. W. Goetha, a kališnický graduál (40 kg).

 

Fotografie: viz Sekunda na exkurzi z chemie v sekci Fotogalerie (autor: Mgr. Bořivoj Naxer)

 

Zpět