ViBuCh – nový korespondeční kurz

20.09.2010 21:44

Ústav chemie PřF MU v Brně ve spolupráci s Národním centrem pro výzkum biomolekul zahájil na počátku školního roku 2010/2011 nový chemický korespondenční seminář – ViBuCh. Zkratka semináře je odvozena od plného názvu Vzdělávací ikurz pro budoucí chemiky. Kurz je věnován zejména středoškolských studentům 3. a 4. ročníků a jeho hlavní myšlenkou je ukázat zájemcům o přírodní vědy, že chemie neznamená jen výpočty z rovnic a nudné memorování názvosloví. Seminář otevírá studentům pohled na reálné výzkumné projekty, které se řeší na české akademické půdě. Nejlepší řešitelé kurzu se zúčastní týdenního soustředění na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a budou mít možnost experimentovat ve zdejších v nových, moderně vybavených laboratořích.

Více informací o korespondečním semináři získáte na webových stránkách chemi.muni.cz/vibuch/.

Zpět